Smart Vormsi tegemistest

Juba üle poole aasta on möödas ajast, mil MTÜ Nutikas Vormsi ilmavalgust nägi. Kindlasti on selle aja jooksul paljudel lugejatel uudishimu tekkinud,  kuidas sellel projektil on läinud ja millega on tegeletud. Järgnevalt katsungi anda ülevaate ühingu senisest tegevusest.

Peamiselt on ühing tegelenud enda ja oma ideede tutvustamisega ning tegevuseks rahastuse taotlemisega. Võib öelda, et tutvustamise pool on läinud seni paremini kui finantsvahendite kaasamine. Ühingut ja ideid on tutvustatud isegi riigikogus ja võiks öelda, et Smart Vormsit juba teatakse IT ja energeetika ringkondades, kuid päris kindlasti  peab see töö jätkuma. Sama edukalt ei ole läinud  aga tegevusele rahastuse leidmisega- siin võrrandis on muutujaid rohkem ja kõik ei sõltu ainult iseendast. Esitatud on kaks projekti Leaderi toetusmeetme taotlusvoorudesse, kuid kuna suurt maakondlikku mõju Smart Vormsi tegevus ei taotle, siis tõenäoliselt oli see üheks olulisemaks põhjuseks  miks positiivset  rahastusotsust ühingu taotlusele osaks ei saanud. Lisaks püüdis ühing huvilisi aidata propageerides hiliskevadel ka Vormsi vallalehe vahendusel Kredexi eramajapidamistele mõeldud alternatiivenergia tootmisseadmete toetusvooru. Kuigi kuus Vormsi majapidamist olid sellisest ettevõtmisest huvitatud ja ühing oli huvilistele info vahendamisel ja spetsiifilise paberitöö tegemisel abiks, siis ka siin ei jätkunud raha Vormsi taotlustele. Ühest küljest oli jagatav kogusumma väike, teisest küljest võib öelda, et riik ei ole ilmselgelt valmis energia mikrotootjatega sisuliseks tegelemiseks, kuna enamikel juhtudest ei olnud taotlejal võimalik isegi teoreetiliselt nõutud tingimustele vastata. Tuleb tõdeda, et see iseloomustab paljuski Eesti energeetikasektori hetkeseisu üldisemalt. Kõikide eeltoodud programmide ja projektide ebaedu oleks marginaalne, kui oleks õigeaegselt realiseerunud ühingu peamine ootus- Norra toetusmehhanism “Innovation Norway”. Paraku on taotlusvooru avanemine aina edasi lükkunud ja praegusel hetkel paistab, et oleks suhteliselt hea tulemus, kui ta kevade asemel selle aasta lõpuks avaneks. “Innovation Norway” viibimine tähendab ühingu jaoks mitteplaneeritud ajakadu ning kuna see tähendas ühingule lisaks ka pidevat palgakulu, siis otsustas juhatus loobuda projektijuhi teenetest ja paigutada need rahalised ressursid millessegi konkreetsesse ja käegakatsutavasse.

2012 aasta eelarves olevate vahendite eest otsustati soetada päikesepaneelide on-grid süsteem, mis tänaseks juba koolimaja katuse lõunaküljel asetsevad. Päikesepaneelide maksumusest suurusjärgus 6500 eurot tuli MTÜ Nutikas Vormsi eelarvest ja puudu jäänud ca 1500 eurot lisas OÜ Netgroup. Päikesepaneelid peaksid koolimaja elektriarvet edaspidi vähendama 25-30%. Lisaks on ühing toetanud  vallavalitsust elektriautode avaliku laadimispunkti korraldamisel Kredexi kaudu Hullo parkimisplatsile. Samuti on Nutikas Vormsi teinud AS-le Saarte Liinid ettepaneku paigaldada peagi renoveeritava Sviby sadama territooriumile vormsi-pärased ussi motiiviga LED-valgustid, mis valmisid Vormsi koolis läbiviidud disainikonkursi tööde põhjal.

Eraldi teemana on veel aktuaalsed mobiililevi kvaliteet väljaspool Hullo küla ja kvaliteetse internetiühenduse kättesaadavus. Need teemad vajavad eraldi käsitlemist ja antud artikli raamidesse ära ei mahu. Niipalju võib öelda, et investeeringute suurusjärk levi parandamiseks on mobiilsideoperaatorite esmasel hinnangul ca 120.000 eurot. Selge on aga see, et hea interneti- ja mobiililevi on Smart Vormsi nutikate ideede eelduseks, aga nende kättesaadavus on mõnel pool ebapiisav või puudulik.

Nagu ikka, elu teeb omad korrektuurid, kuid kui plaanitud ajagraafikut mitte esikohale seada, siis Smart Vormsi toimib. Kindlasti peab tõdema, et alustada on tulnud lühemate sammudega kui lootsime, kuid kahtlemata on MTÜ Nutikas Vormsi oma senise tegevusega Vormsi saarele toonud innovatiivsust ja värskust.

 

Jaak Kaabel

MTÜ Nutikas Vormsi juhatuse liige

Vormsi vallavolikogu aseesimees

Päikesepaneel kui disainielement

Solar Slate päikesepaneel Majanduseleht Financial Times (14.02.2012) kirjutab Ühendkuningriikides Bristoli lähedal asuvast päikesepaneelide tootjast Solar Slate, mis on seadnud eesmärgiks toota päikesepaneele, mis oleks ühtaegu nii efektiivsed kui ka märkamatu disainiga. Selliseid päikesepaneele saab kasutada näiteks renoveeritavatel, ajaloolistel või kaitsealustel hoonetel.

Solar Slate’i disainerite eesmärk oli luua päikesepaneel, mis näeks välja nagu traditsiooniline Walesi kivikatus. Peale mitmeid katsetusi jääklaasiga saavutati tulemus, mis mitte ainult ei varja siniseid päikeseelemente ja ei peegelda, vaid näeb tõepoolest välja nagu enamik katuseid Walesi kandis.

Paneeli mõõtmed on umbes 25×50 cm ja kaal 1,8 kg. Paneelide paigaldamisega saab hakkama oskaja katusemeister. Ühe paneeli maksumus on suurusjärgus £40 (48 eurot), millele lisandub paigalduse ja lisaseadmete maksumus. Paneelide garantiiajaks lubatakse 10 aastat.

MTÜ Nutikas Vormsi ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid koostööleppe.

Mittetulundusühistu Nutikas Vormsi ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid koostöö raamleppe, mille alusel pooled algatavad edaspidi koostööprojekte, mis aitavad kaasa energiaautonoomia lahenduste loomisele Vormsi saarel.

MTÜ Nutikas Vormsi juhatuse liikme Priit Kongo sõnul nähakse eelkõige ühisosa Tehnikaülikoolis arendatavate kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisel Vormsi saare energiaühistu arendamiseks. Koostöölepe pakub üliõpilastele ka võimalusi potentsiaalseteks teadus- ja arendustagevusteks. Tallinna Tehnikaülikooli esindaja hakkab osalema MTÜ Nutikas Vormsi Nõuandva Koja töös ning ühiselt plaanitakse osaleda ka rahvusvahelistes projektides. Continue reading

Asutati Mittetulundusühistu Nutikas Vormsi

23. Detsembril 2011 asutati Mittetulundusühistu Nutikas Vormsi.

MTÜ Nutikas Vormsi tegevuse eesmärgiks on arendada saarel nutikat ja kaasaegset elukeskkonda kohaliku energiatootmise ja uute e- ning m-teenuste abil.

MTÜ teeb koostööd Vormsi elanikega, ettevõtjatega, ülikoolidega, ministeeriumitega ning välispartneritega.

MTÜ asutajad on Vormsi Vald, Net Group OÜ ja Volta AS. Asutamiskoosolekul valiti MTÜ-le 3-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Jaak Kaabel (Vormsi Valla esindaja), Priit Kongo (Net Group OÜ esindaja) ja Veigo Kell (MTÜ projektijuht).

Juhatuse liikme Priit Kongo sõnul on MTÜ-ga oodatud liituma kõik, kes soovivad anda omapoolse panuse Nutika Vormsi arendamiseks.