Nutikas Vormsi toob saarele taastuvenergia ja kaugtöökohad

Mittetulundusühingu Nutikas Vormsi eesmärgiks on Vormsi saare energiamajanduslikult iseseisvaks muutmine, kaasaegse elukeskkonna arendamine ja kohaliku majanduselu edendamine. Ettevõtmise eestvedajad loodavad oma kogemust eksportida ka teistesse riikidesse.

Nutika Vormsi idee tugineb viiele peamisele aspektile, milleks on nutikad Vormsi inimesed, nutikas majandus, nutikas elukeskkond, mobiilsus ning saarel kättesaadavad avalikud teenused.

2011. aasta detsembris loodud MTÜ asutajateks olid Vormsi Vald, Net Group OÜ ja Volta AS. Koostööpartnerite ringi kuuluvad nii Vormsi saare elanikud, teised Eesti ettevõtjad, Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerim ning mitmed teised osapooled. MTÜ-ga on oodatud liituma kõik huvilised, kes soovivad unikaalsesse nutika väikesaare arendusse oma panuse anda.

Merekaablist sõltumatuks

MTÜ Nutikas Vormsi projektijuht Veigo Kell näeb saart tulevikus taastuvenergia tootmise ja kasutamise kohana. ”Praegu saab Vormsi elektrit merekaabli kaudu. Olukord rahuldab saare vajadusi, kuid me vaatame pikemalt tulevikku – energia hind võib langeda ainult periooditi, aga üldine kasvutrend jõuab kriitilise piirini. Seetõttu otsime alternatiivseid lahendusi taastuvenergeetika valdkonnast,” ütles Kell.

Saare energiamajanduslikult sõltumatuks muutmine tähendaks päikese- või tuuleenergia kasutamist. Ühtlasi võimaldaks see igal majapidamisel olla ühtaegu nii tootja kui tarbija ning vajadusel saaks ülejääva osa energiat teistele edasi müüa.

Ehkki tuule- ja päikeseenergia tootmiseks vajalike seadmete maksumus on Kella sõnul laias laastus võrdne, võiks saare jaoks parim lahendus olla kahe meetodi kombinatsioon. Primaarseks kujuneb otsustamisel Vormsi kogukonna soov.

”Keskendume rohkem päikesepaneelidele. Meie andmetel oleks märtsist kuni oktoobrini võimalik piisava arvu paneelide korral päikeseenergiaga saare elektrivajadus edukalt katta. Nutitelefoni rakenduse abil saaks iga tootja jälgida kui palju tema paneel kindla ajavahemiku lõikes elektrienergiat tootis, kui palju sellest oma majapidamises ära tarbis ja saare üldvõrku müüs. Selline süsteem eeldab omakorda Targa Võrgu ehk Smart Gridi olemasolu,” leidis projektijuht.

Kella sõnul on projekti koordinaatoritel reaalseid mõõteandmeid päikese- ja tuuleenergia võimaluste kohta hetkel veel liiga vähe. Hea abimehena toetab Nutika Vormsi projekti Linnamäe ettevõtja ja taastuvenergia eestvedaja Tarmo Kadakas, kes on tuule- ja päikeseenergia tasuvuse mõõtmisega pikemalt tegelenud.

Tänavu märtsis sõlmis MTÜ Smart Vormsi koostööleppe Tallinna Tehnikaülikooliga. Ühisosa nähakse TTÜ-s arendatavate kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisel Vormsi saare energiaühistu arendamiseks. Koostöölepe pakub üliõpilastele ka võimalusi potentsiaalseteks teadus- ja arendustaguvesteks. Lisaks hakkab Tallinna Tehnikaülikooli esindaja osalema MTÜ Nutikas Vormsi Nõuandva Koja töös, ühiselt plaanitakse osaleda ka rahvusvahelistes projektides.

Vormsit näevad huvitava taastuvenergia väikelahenduste katsetamise kohana Eesti Energia ja Elering, lisaks on projektiga seotud Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit ja mitmed erinevate valdkondade ettevõtted.

Teenused muutuvad kättesaadavaks

Nutikas Vormsi aitab saare elanikele kättesaadavaks teha mitmed elutähtsad teenused ning arendada kohalikku majanduselu siseturismi edendamise näol.

”Meie nägemuses seisab Hullo külakeskuse renoveerimine targa maja põhimõttel, kus saab nutitelefoni või arvuti kaudu juhtida nii kõiki igapäevaseid funktsioone eesotsas elektri- ja küttelahendusetega. Tark maja ei pea tooma kaasa majanduslikku kasu, vaid toetama üldist tugisüsteemi,” kirjeldas Kell saare keskse objekti kontseptsiooni.

Nutikas Vormsi teeb tulevikus saare elanike jaoks kättesaadavaks kaugmeditsiini – nii ei pea erialaarstiga konsulteerimiseks sõitma teise Eesti otsa. Samuti saavad kohalikud kooliõpilased laialdasemalt ära kasutada veebipõhise õppetöö võimalusi.

”Lisaks on saarele planeeritud kaugtöökohad. Ehkki kõik ettevõtted pole selleks päriselt valmis, on just IT-valdkond väga paindlik. Kui suvel perega Vormsile puhkama tulles avaneb võimalus tööasjad HD kvaliteediga videokonverentside ning korraliku kontoripinna toel korda ajada, siis kujuneks sellest veenev argument suvituskoha valikul ja ühtlasi saaks puhkajad kauemaks paigale jääda. See omakorda tõstab nõudlust majutuskohtade, toitlustuspaikade ja erineva meelelahutuse pakkujate järele ning kohalikud saavad pakkuda turismiteenuseid laiemas ulatuses. Taoline terviklahendus edendaks kogu saare heaolu,” tõdes Kell.

Vormsi Vald soovib tulevikus näha saare püsielanike arvu kasvamist. Selleks on käivitatud saare elamumajanduskava koostamine. ”Kava koostades üritame välja selgitada, kuhu on Vormsil võimalik ja mõistlik uusi elamuid ehitada. Suur osa maast kuulub kunagiste omanike järeltulijatele, kes ise Eestis ei ela,” selgitas projektijuht.

2012. aastal loodetakse Vormsil esimesed teetähised nutika tuleviku teel paika panna. ”KredEx pakub eramajadele päikesepaneelide paigaldamiseks kuni 70% ulatuses toetust. Ehk võtab keegi Vormsi elanikest esimese sammu ette. Samuti alustame targa maja loomist ning Vormsi sadama renoveerimist, mis võiks samuti nutikaid teenuseid juurde pakkuda,” andis Kell ülevaate esimestest eelseisvatest sammudest.

Tulevikus loodavad Nutika Vormsi eestvedajad oma kogemusi teistesse riikidesse viia. Kella sõnul on maailmas vaid kaks saart, mis end targa energiajuhtimise toel ise majandavad – Bornholm Taanis ja Jeju Lõuna-Koreas.

Autor Indrek Petersoo

Comments are closed.